Regulamin usług

Ważny od 29 Marca 2012 r..

§1. Definicje

 1. Sanfre.eu - Bezpłatny hosting kont www.
 2. Użytkownik - Osoba zarejestrowana w Sanfre.eu.
 3. Regulamin - Obowiązująca umowa między Sanfre.eu a użytkownikiem.
 4. Konto www - Usługa świadczona przez Sanfre.eu.
§2. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z usług Sanfre.eu jest równoznaczne z przeczytaniem oraz zaakceptowaniem regulaminu..
 2. Każdy użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto.
§3. Prawa i obowiązki Sanfre.eu

 1. Sanfre.eu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przyczyny, po uwczesnym poinformowaniu użytkownika drogą elektroniczną.
 2. Sanfre.eu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika jeżeli przekracza przydzielone limity, po uwczesnym poinformowaniu użytkownika drogą elektroniczną.
 3. Sanfre.eu nie narzuca stałych limitów CPU/RAM, lecz zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika jeżeli jego działanie przeszkadza w funkcjonowaniu serwera, po uwczesnym poinformowaniu użytkownika drogą elektroniczną.
 4. Sanfre.eu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika po 90 dniach od ostatniego logowania, po uwczesnym poinformowaniu użytkownika drogą elektroniczną.
 5. Sanfre.eu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika za podaniem przyczyny, po uwczesnym poinformowaniu użytkownika drogą elektroniczną.
 6. Sanfre.eu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika jeżeli ten nie odpowiedział w ciągu 7 dni od poinformowania go o nałożonej blokadzie.
 7. Sanfre.eu zastrzega sobie prawo do przekazania organom ścigania wszelkich danych jeżeli użytkownik dopuścił się złamania obowiązującego prawa (polskiego oraz unijnego)
 8. Sanfre.eu zobowiązuje się do przekazania kopii konta, w razie blokady lub usunięcia konta, drogą elektroniczną na żądanie klientu w ciągu 30 dni od poinformowania go o blokadzie/usunięcia konta i nie pobierania żadnych opłat z tego tytułu.
 9. Sanfre.eu zobowiązuje się do utrzymania uptime na poziomie 99% w skali roku.
 10. Sanfre.eu zobowiązuje się do wykonywania codziennych kopii bezpieczeństwa.
§3. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo usunąć swoje dane oraz konto w każdym momencie, poprzez napisanie do Sanfre.eu wiadomość z prośbą. Usunięcie konta jest bezpowrotne.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług oferowanych przez Sanfre.eu.
 3. Użytkownik ma prawo do udostępnienia swojego konta osobom trzecim, jedynie bezpłatnie i na swoje ryzyko.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość serwera, jak i wykonywane na nim czynności.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nie działania na szkodę Sanfre.eu oraz innych użytkowników.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania swoich danych adresowych w panelu administracyjnym.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie trzymania plików większych niż 32 MB.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do nie hostowania hostingów plików, obrazków, oraz innych typów stron które mogą przeszkadzać innym użytkownikom.
§4. Parametry oraz limity konta

 1. Każdy użytkownik dostaje konto o pojemności 500 MB oraz transferze 2048 MB oraz nieograniczone podpięte (sub)domeny, konta FTP oraz e-mail oraz bazy danych MySQL.
 2. Konto użytkownika posiada:
  - Możliwość zmiany wersji PHP (5.3, 5.4, 5.5)
  - Możliwość uruchamiania skryptów CGI, PERL i PYTHON
  - Możliwość edytowania parametru memory_limit=64M w php.ini
  - Możliwość edytowania php.ini
  - Zestaw 85 skryptów instalowanych jednym kliknięciem
  - Ochrona antyspamowa
  - Ochrona antywirusowa
  - Dowolna ilość katalogów na hasło
  - Kreator stron WWW
  - MySQL w wersji 5.*
  - Mechanizm InnoDB, Mechanizm PDO dla MySQL i SQLite
  - Biblioteki: GD library, iconv, Freetype oraz CURL
  - Rozszerzenia MySQLi i SQLite
  - Obsługę Pear
  - Mod_rewrite
  - Ioncube loader
  - Obsługa htaccess
  - Zend
  - Obsługę IMAP
  - Własne filtry poczty
  - Blokada hotlink
  - Funkcję catch-all
  - Autorespondery
  - Pocztę przez www (Squirrelmail, AfterLogic i Roundcube)
  - phpMyAdmin PL
  - Zadania Cron
  - Panel Direct Admin PL
  - Własne strony błędów
  - Statystki odwiedzin AWStats
  - Wildcard
  - I wielę innych opcji
§6. Polityka prywatności

 1. Każdy użytkownik ma prawo do aktualizacji, wglądu oraz usunięcia swoich danych.
 2. Wraz z rejestracją, użytkownik zgadza się na otrzymywanie e-maili informacyjnych lub/i marketingowych od Sanfre.eu.
 3. Żadne dane nie są przekazywane lub/i sprzedawane osobom trzecim.
§7. Postanowienia końcowe

 1. Sanfre.eu ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, po uwczesnym poinformowaniu użytkowników.
 2. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 3. Sanfre.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z konta www, udostępniania danych dostępowych do konta osobom trzecim lub innym, nieupoważnionym podmiotom.